Nyhed

Vagtskifte hos Jysk Display A/S

Efter 4 år på posten som CEO giver Jacob P. Jensen stafetten videre.

Vagtskifte hos Jysk Display

Efter 4 år på posten som Administrerende Direktør for Jysk Display i Viborg, har Jacob P. Jensen valgt at give stafetten videre.

Jysk Display har gennem de seneste år, med udfordrende markedsvilkår, arbejdet på at stå endnu stærkere rustet til fremtiden og det er nu lykkedes til fulde.

2019 blev med succes brugt på at tilpasse og optimere organisationen og forretningsmodellerne, men i starten af 2020 måtte vi på få dage skifte til krisestyring, da hele verden, og dermed også Danmark, stod over for en hidtil uset pandemi. Denne ramte en række virksomheder hårdt, ikke mindst brancher som vores, hvor rejseforbud og forsamlingsforbud forhindrede vores arbejde fra den ene dag til den anden. Dette krævede øget driftsfokus og nytænkning af forretningsmodellerne hos Jysk Display.

De efterfølgende år med kriseledelse, brugte vi konstruktivt på at optimere vores forretning og sikre den til fremtiden. Historisk er Jysk Display en projekt-, design, og produktionsvirksomhed med fokus på internationale messer i den store skala for kunder som Vestas, Danish Crown, Oticon m.fl., men under Covid-19 krisen besluttede ledelse og bestyrelse imidlertid at styrke den fremtidige forretning med et ekstra forretningsben med kontor- og domicil indretninger og showrooms for såvel nye som gamle kunder, med store åbenlyse synergier til den eksisterende messeforretning.

Dette ekstra forretningsben ser vi nu et stort potentiale for, og vi har igennem de seneste år fået en lang række nye kunder til vores forretning på netop dette område. Her kommer vores brede erfaring og knowhow omkring produktion, montage og projektledelse fuldt til sin ret. Ligeledes styrker det frem over robustheden i vores daglige drift, at have flere forretningsområder at bevæge os indenfor.

Internt i forretningen har vi ligeledes optimeret med en række strategiske tiltag som bl.a. øget digitalisering, nyt produktionsapparat, nye planlægningsværktøjer, en bæredygtig certificering og indgåelse af klare Co2 reduktionsmål, så alt i alt er det et styrket Jysk Display der er kommet ud af kriseårene. Alt sammen noget som vi hos Jysk Display er stolte af fremover at kunne tilbyde alle vores mange kunder.

"Jeg har været stolt over at bære Jysk Display igennem de seneste meget turbulente år sammen med en meget stærk og professionel ledergruppe og bestyrelse", udtaler Jacob P. Jensen. "Ligeledes skal der lyde en stor tak til alle vores gode kolleger, kunder og samarbejdspartnere som har ydet en ekstraordinær indsats igennem de seneste udfordrende år for verden og for vores branche".

Tiden er nu moden til at overdrage stafetten til nye kræfter, og dermed åbne op for nye muligheder for Jysk Display, med afsæt i det stærke fundament til vækst som nu er lagt.

"Der er ingen tvivl om at Jacob P. Jensen med sin erfaring og store indsats, har været til stor gavn for Jysk Display igennem de seneste år med mange udefrakommende påvirkninger", udtaler Bestyrelsesformand Palle Damborg. "Vi vil derfor ønske ham alt mulig held og lykke fremover i hans nye virke, hvor dette så måtte blive, og vi siger tak for godt samarbejde".

Rekrutteringen af en ny Administrerende Direktør til Jysk Display er nu igangsat, så vi kan fortsætte den vækstrejse som er påbegyndt. Virksomhedens Økonomidirektør igennem de seneste 3 år Brian Thrane, konstitueres i stillingen som Administrerende Direktør indtil rette afløser for Jacob P. Jensen er fundet.

Jacob P. Jensen vil fratræde sin stilling i løbet af et par måneder, efter nærmere aftale, men har lovet at understøtte processen omkring det kommende vagtskifte, så vi sikrer dette vil gå godt for alle vores gode kunder, og dermed også for starten af næste fase for Jysk Display.

Vi ønsker alle et Godt Nytår.

Bestyrelsesformand, Palle Damborg                                  

Administrerende Direktør, Jacob P. Jensen.

Tag en snak med os