Viden

Ny bæredygtig rejse er begyndt

Vi har modtaget et flot nyt diplom. Vi er nemlig startet på en spændende rejse.

Dygtige konsulenter fra Viegand Maagøe har kortlagt vores totale CO2 aftryk for virksomheden og hele vores værdikæde.

Vi fik bekræftet, at vi allerede er godt på vej og arbejder med gode materialevalg og arbejdsprocesser som en naturlig del af vores hverdag. Der er dog også fundet punkter, hvor vi stadig kan gøre det endnu bedre.

Vi er nu klædt på til at lave en konkret plan og målsætning for, hvordan vi vil gøre vores virksomhed endnu mere grøn frem mod 2030 og efterfølgende. Vi vil arbejde målrettet og ambitiøst for at reducere vores samlede udledning væsentligt, så vi når under det fælles mål, sat i Paris aftalen, om under 2% stigning i temperatur inden 2030.

Vi har valgt at tilslutte os Science Based Targets, som er et anerkendt og professionelt værktøj, der sikrer kvalitet og ensartethed i opgørelsen af vores resultater.

Det bliver en spændende rejse, og vi glæder os meget til løbende at annoncere vores læring, indsatser og resultater.

Tag en snak med os