Bæredygtighed

Omtanke for vores klode og menneskene omkring os er en grundlæggende del af vores forretning.

Ansvarlighed

Hos Jysk Display synes vi, det er helt naturligt at engagere os i en mere bæredygtig verden.

Vi arbejder med social bæredygtighed, hvor vi tager aktivt del i at hjælpe udsatte ind på arbejdsmarkedet. Vi deltager både i mentor ordninger, lærlingeindsatsen og praktikordninger i samarbejde med DI
og Jobcenteret i Viborg. Vi har stor glæde af medarbejdere, der har en anden indgangsvinkel end os selv. Vi hylder mangfoldighed og forskellige kompetencer.

Vores egen rejse mod en mere klimabevidst og bæredygtig virksomhed er kun lige startet, og vi ønsker at forbedre os år efter år.
Vi er den første virksomhed i vores branche til at tilslutte os de ambitiøse Science Based Targets og dermed forpligte os til at bidrage aktivt til at nå Paris-aftalens målsætning. Det er vi stolte af, for vi tror ikke på halve løsninger, men på konstant udvikling mod en bedre verden.

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

Målbare resultater

Vi arbejder målrettet og seriøst med vores egen C02-reduktion gennem de internationalt anerkendte Science Based Targets, der sikrer kvalitet og ensartethed i opgørelsen af vores resultater.

Læs mere på: www.sciencebasedtargets.org

Vi har forpligtet os til at offentliggøre vores samlede resultat årligt, så vores resultater er synlige og åbne for enhver. Vi har sat os ambitiøse mål og tilslutter os Paris-aftalens målsætning om reduktion af CO2 udslip. Det synes vi er den eneste vej frem.

Vi arbejder altid med at optimere vores processer og mindske spild. Vores forretningsmodel, med primært at lave unikke koncepter, der er modulære og genbrugelige, giver også en markant gevinst i vores CO2 aftryk både for vores virksomhed og for vores kunder målt på de enkelte stande.

På den måde sikrer vi også dig, at vi arbejder bevidst med hele vores værdikæde. Du kan derfor trygt vælge os som leverandør, hvis miljø og bæredygtighed er på jeres dagsorden.

Ingen idé er for lille

Vores organisation består af innovative og passionerede mennesker, der hver dag bidrager med deres egne idéer til at optimere og gøre vores virksomhed grønnere og mere bæredygtig. Vi er derfor stolte af de mange små idéer, vi sammen har fået, alle hjælper os, miljøet og kloden.

Her er et lille udpluk:

- Vores El er certificeret 100% vindenergi.
- Vores transportkasser fores med brugte tæpper fra messestande.
- Vi har et bibliotek af overskudsmaterialer fra tidligere projekter, som vi kan plukke af til nye projekter.
- Vi har et stort udlejningslager med et bredt udvalg af møbler og inventar, som vi bruger på mange af vores messestande. På den måde forlænges levetiden på de enkelte møbler og inventardele.
- Vi genbruger så mange råmaterialer, som vi kan, ved at genmale, slibe eller renovere. Resten sorterer vi grundigt, så det kan få nyt liv.
- Vores græsområder står med uklippet græs for at øge biodiversiteten og tage hensyn til insekter og smådyr.

Materialer

Ved udarbejdelse af jeres nye design har vi hos Jysk Display prioriteret materialer, som lever op til nutidens krav om bæredygtighed. Bæredygtighed er en kompleks størrelse, og det kan være svært at gennemskue, hvad der er det rigtige valg.

Nogle materialer kan bruges et utal af gange og får derved en lang levetid. Selvom selve materialet i sig selv ikke er bæredygtigt, kan det derfor nogen gange alligevel være det rette valg.

Vi rådgiver jer om de valg, der giver bedst mening i jeres tilfælde både i form af materialer og konstruktionsmetoder. Sammen sikrer vi os dermed et lavere Co2-aftryk og en grønnere fremtid.

Fx er vores egen maling en vandbaseret lakering - specialudviklet af Teknos i samarbejde med os. Det vil sige, at der ikke er giftige dampe eller restkemikalier involveret hverken under produktion, under brug eller ved bortskafning. Det er både godt for miljøet, for vores medarbejdere og for jeres indeklima, når i modtager produktet til jeres nye kontor.

Underleverandører & samarbejdspartnere

Hos Jysk Display er det en prioritet og et mål at de underleverandører, som vi køber ind hos, deler vores engagement, mål og visioner om bæredygtighed for en grønnere fremtid.

Dette bevirker, at vi stiller høje krav til vores samarbejdspartnere og leverandører. Herunder både råvareleverandører og speditionsfirmaer.

Social bæredygtighed

Bæredygtighed for os er ikke kun et spørgsmål om miljø. Vi ønsker en bæredygtig vækst af vores samfund på flere parametre.

Vores medarbejdere er ikke en "one size fits all", og det er vores styrke. Vi har alle forskellige kompetencer, og når vi møder andre, der tænker anderledes end os selv, udvikler vi både os selv og vores idéer.

Derfor prioriterer vi at ansætte i alle aldersgrupper, køn og etnicitet.
Vi synes, at det giver os en bedre arbejdsplads. Det synes vi er helt naturligt og vores ansvar som virksomhed og arbejdsplads.

Vi arbejder bevidst med bæredygtighed i alle dele af vores værdikæde

1

Idé

I idéfasen af et projekt, starter vi altid ud med et møde, hvor kundens ønsker og behov kortlægges. Herunder også hvordan og i hvilket omfang bæredygtige løsninger skal være en del af det færdige projekt.

I løbet af skitseringsprocessen spiller vi bolden frem og tilbage og får på den måde sikret at alle forventninger indfries. På den måde kan vi vælge de rigtige konstruktionsløsninger, som i det enkelte scenarie er det mest bæredygtige valg.

2

Produktion

I vores egen produktion har vi altid optimering for øje, så stort set intet bliver spildt. Vi sikrer, at de materialer vi bruger belaster miljøet mindst muligt. Eksempelvis bruger vi kun vandbaseret lakering, specialudviklet af Teknos - i samarbejde med os. Det vil sige, at der ikke er giftige dampe eller rest kemikalier involveret hverken under produktion, under brug eller ved afskafning. Vi genbruger gerne restmaterialer i andre projekter eller sørger for at evt. affald sorteres og bortskaffes bedst muligt.

3

Projektstyring

Vi bruger profesionelle projektstyringsværktøjer til at sikre de mest optimale processer. På den måde sikrer vi at alt bliver produceret og stillet op til tiden, og at vi ikke bruger flere ressourcer end højst nødvendigt. Vi bygger hellere god kvalitet, der kan bruges flere gange, end at vi skal smide ud og starte forfra hver gang. Derfor har vi også specialiseret os i at skabe unikke koncepter, der er modulære og kan bruges igen og igen - år efter år.

Vi har stor fokus på optimering af forsendelser til og fra vores virksomhed i Viborg. Er vi ikke effektive i vores pakning af gods, har det stor betydning for vores samlede CO2-aftryk på miljøet. At vi pakker vores gods med stor fornuft, at det fylder mindst muligt, sikrer vi os sammen med vores underleverandører, at transporten optimeres, og derved er vi med til at reducere vores samlede CO2-aftryk.

Bæredygtigt design

Din nye messestand eller showroom kan også blive med et bæredygtigt afsæt. Vi hjælper dig med rådgivning om hvilke materialer og hvilke konstruktionsmetoder, der giver dig de mest bæredygtige løsninger. At finde den rette bæredygtige løsning er nemlig ikke en fast model for hvert standdesign eller indretningsforslag.

Kompetence og rådgivning

Vi ønsker at være din professionelle sparingspartner, hvor vi i fællesskab finder den rette løsning for jer. Vi holder os opdaterede på de nyeste løsninger i markedet og sørger for, at vi kan tilbyde de materialer og møbler, der er relevante for dig.

Bæredygtighed er en svær størrelse

Det er en meget svær og kompliceret proces at måle bæredygtigheden af et givent projekt med et nøjagtigt og sammenligneligt grundlag. Derfor har vi valgt at arbejde med vores eget CO2-udslip i vores produktion, kontor, logistik m.m. Her kan vi virkelig gøre en stor forskel og med tilslutningen til Science Based Targets, kan du også aflæse vores resultater og engagement. Det synes vi er den bedste måde at arbejde åbent og pålideligt med bæredygtighed.

Tag en snak med os