Viden

Jysk Display A/S tilslutter sig Science Based Targets

Jysk Display kvalitetssikrer sit bæredygtighedsarbejde yderligere

Jysk Display har kortlagt firmaets samlede Co2 regnskab og vælger nu at tilslutte sig Science Based Targets, som er en global standard, der hjælper virksomheder med at sikre, at deres klimamål lever op til, hvad videnskaben siger, der skal til for at opfylde Parisaftalen.

“Allerede nu forpligter Jysk Display sig til at reducere sin egen CO2-udledning (GHG) med i gennemsnit 5% årligt. Det er i overensstemmelse med Paris-klimaaftalen om at holde den globale opvarmning på 1,5°C over det førindustrielle niveau”, siger Jacob P. Jensen, CEO ved Jysk Display A/S.

Jysk Display arbejder seriøst med bæredygtighed og har som den første messestand- og indretningsleverandør i Danmark tilsluttet sig standarden for at kvalitetssikre sit bæredygtighedsarbejde yderligere og tydeliggøre rejsen mod klimaneutralitet.

Science Based Target Initiative (SBTi) er et samarbejde mellem Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), Verdensnaturfonden (WWF) og FN’s Global Compact (UNGC).

”Som en af Nordeuropas største messestands- og indretningsleverandører er det vigtigt for os at sikre, at vi nu bidrager til at bremse den globale opvarmning. Vi har allerede sat mål om, at vi skal reducere vores CO2-udledning i scope 1 og 2 (egen udledning) med mindst 50% samt måle og reducere vores scope 3 (værdikædens) udledning i henhold til Science Based Targets”, siger Brian Thrane, CFO ved Jysk Display A/S.

SBTi udvikler målsætningsmetoder baseret på seneste klimavidenskab fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) til virksomheder i forskellige brancher. Metoden gør det muligt for virksomheder, investorer og regeringer at specificere, hvor hurtigt og hvor meget de skal reducere deres drivhusgasemissioner med, hvis de skal leve op til Parisaftalen og målet om at holde den globale opvarmning under 2 grader og helst under 1,5 grader.

”Vi er selv ambitiøse omkring bæredygtighed, og vi mærker at flere og flere af vores kunder efterspørger bæredygtige dokumenterbare løsninger. Det er dejligt at mærke at flere vil med på den rejse. På den måde bliver kunderne og vi endnu bedre sammen og kan lære af hinandens indsigter. Vi har stor erfaring med bæredygtige løsninger, og hos os er bæredygtighed en integreret del af de designløsninger, vi leverer til vores kunder. Når vi designer indretningsløsninger og messestande for vores kunder, arbejder vi altid bevidst med bæredygtighed i alle aspekter af projektet. Det drejer sig fx både om konstruktionsmetoder, transport, cirkulære muligheder samt produkt- og materialevalg”, uddyber Marie Munch Burski, Head of Design ved Jysk Display A/S.

”At få sine emissionsreduktionsmål verificeret og godkendt af SBTi er en tidskrævende proces og et stort arbejde - men også et arbejde vi prioriterer, til trods for travlhed, og som vi er stolte af. Vi anser det som en nødvendighed for at drive en førende ansvarlig virksomhed og produktion. Vi har i dag en ambitiøs bæredygtighedsstrategi, men vi ved også godt, at der skal mere til, hvis vi skal sikre en 100% C02-neutral produktion i 2050. Derfor har vi gennem SBTi forpligtet os til de ambitiøse mål om at mindske vores CO2-udledninger yderligere, og det arbejde har vi nu igangsat”, udtaler Brian Thrane, CFO ved Jysk Display A/S.

“Det er en høj prioritet for os at tænke bæredygtighed ind i vores forretningsmodel. Både fordi vi gerne vil være med til at sikre en bæredygtig fremtid for vores planet, men også så vi kan give vores kunder professionel rådgivning fremadrettet", slutter Jacob P. Jensen, CEO ved Jysk Display A/S.

Tag en snak med os